THÔNG BÁO 29/04/2022

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 30/4 & 1/5
ANNOUNCEMENT OF HOLIDAY 30/4 & 1/5

Chúng tôi xin thông báo lịch nghỉ Nghỉ Lễ như sau:
+ Thời gian:Từ Thứ 7 (30/04/2022) đến Thứ 3 (03/05/2022)
+ Chúng tôi sẽ làm việc trở lại vào Thứ 4 (04/05/2022).
Trân trọng!

We would like to inform you the holiday schedule is as follows:
+ From Saturday (April 30th,2022) to Tuesday (May 3rd, 2022)
+ We will resume work as usual on Wednesday (May 4th, 2022)
Thank you and have a great holiday!