Giá cước dịch vụ truyền hình cáp SCTV

        
1. Phí thuê bao THC kỹ thuật số DVB-T2:

STT
DỊCH VỤ
PHÍ THUÊ BA0/THÁNG
GHI CHÚ
1
DVB-T2
150.000 VNĐ
Trọn gói hộ gia đình:
max 05 tivi
 
2. Phí thuê bao gói Combo (THC kỹ thuật số DVB-T2 + Internet):     
   

Phí thuê bao (VNĐ/tháng

Tên gói cước

DVB-T2 + Internet

Internet 50Mbps 
Truyền hình  KTS DVB-T2
SCTV-FAST 6C
350.000 VNĐ
Internet 60Mbps 
Truyền hình  KTS DVB-T2
SCTV-FAST 7C
410.000 VNĐ
Internet 70Mbps 
Truyền hình  KTS DVB-T2
SCTV-FAST 8C
470.000 VNĐ
Internet 80Mbps
Truyền hình  KTS DVB-T2
SCTV-FAST 2C
700.000 VNĐ
Internet 100Mbps
Truyền hình  KTS DVB-T2
SCTV-FAST 4C
800.000 VNĐ
Internet 120Mbps
Truyền hình  KTS DVB-T2
SCTV-FAST 5C
1.000.000 VNĐ

3. Chính sách ưu đãi đóng trước cước thuê bao:

-Áp dụng cho cả khách hàng lắp mới và khách hàng đang sử dụng SCTV đóng trước cước thuê bao:
+    Khách hàng đóng trước 06 tháng cước thuê bao tặng 01 tháng cước.
+    Khách hàng đóng trước 12 tháng cước thuê bao tặng 02 tháng cước.
-Tham gia chính sách đóng trước này khách hàng không được hoàn trả hay khấu trừ tiền đóng trước khi tạm ngưng hay thanh lý.

4.Thiết bị đầu cuối:

4.1 Dịch vụ Truyền hình cáp DVB-T2:

-     Nếu khách hàng sử dụng Tivi tích hợp thì không cần đầu thu KTS DVB-T2.
-    Nếu khách hàng sử dụng Tivi không tích hợp, cần phải có đầu thu KTS DVB-T2:
+   Khách hàng sử dụng THC DVB-T2: Đóng trước từ 03 tháng cước thuê bao trở lên sẽ được trang bị miễn phí 01 đầu thu KTS DVB-T2
+   Khách hàng sử dụng combo THC DVB-T2 + Internet: Đóng trước từ 03 tháng cước thuê bao trở lên sẽ được trang bị miễn phí 01 đầu thu KTS DVB-T2.
+    Nếu Khách hàng không đóng trước thì mua đầu tu KTS DVB-T2 theo quy định bên dưới.
-Mỗi hộ gia đình được trang bị tối đa 01 đầu thu KTS DVB-T2; từ đầu thứ 2 trở đi bán theo giá quy định bên dưới.

Stt
LOẠI THIẾT BỊ
GIÁ BÁN/ĐẦU THU
GHI CHÚ
1
Đầu thu KTS DVB-T2
330.000 VNĐ
 

4.2 Dịch vụ SCTV Net:

-Khách hàng lắp đặt dịch vụ Internet được trang bị cho mượn thiết bị ONT GPON (do NL trang bị) trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.
-Trường hợp tạm ngưng hoặc hủy hợp đồng, khách hàng phải hoàn trả thiết bị. Nếu thiết bị khách hàng làm mất hoặc làm hư hỏng thì khách hàng phải bồi hoàn bằng tiền.

3. Chính sách ưu đãi đóng trước cước thuê bao:

-Áp dụng cho cả khách hàng lắp mới và khách hàng đang sử dụng SCTV đóng trước cước thuê bao:
+    Khách hàng đóng trước 06 tháng cước thuê bao tặng 01 tháng cước.
+    Khách hàng đóng trước 12 tháng cước thuê bao tặng 02 tháng cước.
-Tham gia chính sách đóng trước này khách hàng không được hoàn trả hay khấu trừ tiền đóng trước khi tạm ngưng hay thanh lý.

4.Thiết bị đầu cuối:

4.1 Dịch vụ Truyền hình cáp DVB-T2:

-     Nếu khách hàng sử dụng Tivi tích hợp thì không cần đầu thu KTS DVB-T2.
-    Nếu khách hàng sử dụng Tivi không tích hợp, cần phải có đầu thu KTS DVB-T2:
+   Khách hàng sử dụng THC DVB-T2: Đóng trước từ 03 tháng cước thuê bao trở lên sẽ được trang bị miễn phí 01 đầu thu KTS DVB-T2
+   Khách hàng sử dụng combo THC DVB-T2 + Internet: Đóng trước từ 03 tháng cước thuê bao trở lên sẽ được trang bị miễn phí 01 đầu thu KTS DVB-T2.
+    Nếu Khách hàng không đóng trước thì mua đầu tu KTS DVB-T2 theo quy định bên dưới.
-Mỗi hộ gia đình được trang bị tối đa 01 đầu thu KTS DVB-T2; từ đầu thứ 2 trở đi bán theo giá quy định bên dưới.

Stt
LOẠI THIẾT BỊ
GIÁ BÁN/ĐẦU THU
GHI CHÚ
1
Đầu thu KTS DVB-T2
330.000 VNĐ
 

4.2 Dịch vụ SCTV Net:

-Khách hàng lắp đặt dịch vụ Internet được trang bị cho mượn thiết bị ONT GPON (do NL trang bị) trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.
-Trường hợp tạm ngưng hoặc hủy hợp đồng, khách hàng phải hoàn trả thiết bị. Nếu thiết bị khách hàng làm mất hoặc làm hư hỏng thì khách hàng phải bồi hoàn bằng tiền.