Chính sách bán hàng Viettel

Căn cứ Hợp đồng Hợp tác Phát triển Dịch vụ FTTH giữa hai Bên Viettel TPHCM và Newlife, Viettel TPHCM xin thông báo cho Quý Công ty về việc ban hành chính sách Giá cước dịch vụ Internet FTTH tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, chi tiết như sau:
I.   Chính sách giá cước tại Phú Mỹ Hưng

STT TênGói cước Giá cước(đồng) Băng thông/Tốc độ cam kết IP tĩnh(kèm theo) Hiệu lực thi hành
* Cước hòa mạng: 250.000 đồng
1 Net 3+ 250.000 55Mbps / 256Kbps Không có Ban hành mới
2 Net 4+ 300.000 70Mbps / 512Kbps Không có Ban hành mới
** Cước hòa mạng: 250.000 đồng
3 Net 4 605.000 70Mbps / 256Kbps Không có Ngưng cung cấp mới
4 Net 6 649.000 80Mbps / 512Kbps Không có Ngưng cung cấp mới
5 Fast30+ 770.000 60Mbps / 256Kbps 1 IP  
6 Fast60 880.000 120Mbps / 1Mbps 1 IP  
7 Fast60+ 1.540.000 120Mbps / 2Mbps 1 IP  
8 Office 1 1.540.000 90Mbps / 1Mbps Không có Đã ngưng cung cấp
9 Pro 2 4.400.000 150Mbps / 1.5Mbps Không có Đã ngưng cung cấp

Ghi chú:
-  Khách hàng cam kết sử dụng từ 06 tháng trở lên và được miễn phí hòa mạng.
-  Các gói Fast (trừ các Fast30+) có thể thuê thêm IP tĩnh với giá 550.000 VND/block 4IP/tháng.
- Không áp dụng chuyển đổi gói cước đối với gói Office 1 và Pro 2.
- Được chuyển đổi gói cước ngay khi có yêu cầu (không cần chờ vào đầu tháng).
- Giá cước, phí ở trên đã bao gồm thuế GTGT.
II.  Thời gian hiệu lực: Từ ngày 06/05/2020 cho đến khi có chính sách mới thay thế.
Viettel TPHCM kính đề nghị Quý Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Cuộc Sống Mới cùng phối hợp thực hiện và thông báo đến khách hàng.

Trân trọng./.