Giá cước SCTV

GÓI CƯỚC MỚI:
FAST6
- Băng thông trong nước (Mbps)          : 50
- Cam kết băng thông Quốc tế              : Không
- Tặng IP tĩnh                                         : 0
- Cước hàng tháng ( VNĐ/ tháng )       : 250.000
FAST7
- Băng thông trong nước (Mbps)         : 60
- Cam kết băng thông Quốc tế             : Không
- Tặng IP tĩnh                                        : 0
- Cước hàng tháng ( VNĐ/ tháng )      : 310.000
FAST8
- Băng thông trong nước (Mbps)        : 70
- Cam kết băng thông Quốc tế            : Không
- Tặng IP tĩnh                                       : 0
- Cước hàng tháng ( VNĐ/ tháng )     : 370.000
 
GÓI CƯỚC HIỆN HÀNH:
FAST1
- Nâng băng thông (Mbps)             : 75 ( Băng thông cũ:  35 Mbps)
- Cam kết băng thông Quốc tế            : Không
- Tặng IP tĩnh                                       : 0
* Nâng băng thông và ngưng cấp mới
FAST2
- Nâng băng thông (Mbps)           : 80 ( Băng thông cũ: 45 Mbps )
- Cam kết băng thông Quốc tế          : Không
- Tặng IP tĩnh                                     : 0
- Cước hàng tháng ( VNĐ/ tháng )   : 600.000
FAST3
Nâng băng thông (Mbps)             : 90 ( Băng thông cũ: 55 Mbps )
- Cam kết băng thông Quốc tế            : Không
- Tặng IP tĩnh                                       : 0
* Nâng băng thông và ngưng cấp mới
FAST4
Nâng băng thông (Mbps)             : 100 ( Băng thông cũ: 60 Mbps )
- Cam kết băng thông Quốc tế            : Không
- Tặng IP tĩnh                                       : 0
- Cước hàng tháng ( VNĐ/ tháng )     : 700.000
FAST5
Nâng băng thông (Mbps)               : 120 ( Băng thông cũ: 70 Mbps )
- Cam kết băng thông Quốc tế              : Không
- Tặng IP tĩnh                                         : 0
- Cước hàng tháng ( VNĐ/ tháng )       : 900.000
 
* Thời gian hiệu lực: Từ ngày 01/05/2020
* Cước hòa mạng: 300.000 VNĐ / 1 thuê bao
* Giá cước, phí ở trên đã bao gồm thuế VAT
 
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
- Áp dụng từ ngày 16/08/2020 đến khi có chính sách mới
1. Cước hoà mạng
- Miễn phí cước hòa mạng: khi khách hàng cam kết sử dụng liên tục từ 6 tháng trở lên, nếu khách hàng vi phạm cam kết phải bồi hoàn mức phí được miễn theo quy định trong chính sách
- Khách hàng không cam kết thì đóng phí theo quy định
2. Chính sách ưu đãi đóng trước cước thuê bao
Áp dụng cho cả khách hàng lắp mới và khách hàng đang sử dụng SCTV đóng trước cước thuê bao:
+ Khách hàng đóng trước 06 tháng cước thuê bao tặng 01 tháng cước
+ Khách hàng đóng trước 12 tháng cước thuê bao tặng 02 tháng cước
Tham gia chính sách đóng trước này khách hàng không được hoàn trả hay khấu trừ tiền đóng trước khi tạm ngưng hay thanh lý