Các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ


Công ty TNHH MTV TMDV Cuộc Sống Mới (NEWLIFE) xin trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng về "Các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ" như sau:

 

   - QCVN 34:2014/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất

   - QCVN 35:2011/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất

 

 Công ty TNHH MTV TMDV Cuộc Sống Mới trân trọng cảm ơn và hân hạnh được phục vụ Quý Khách.