Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông của các nhà cung cấp Internet


Công ty TNHH MTV TMDV Cuộc Sống Mới (NEWLIFE) xin trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng về "Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông" như sau:

   1. STC: Vui lòng xem chi tiết tại đây

   2. VNPT - Vinaphone:   Vui lòng xem chi tiết tại đây

   3. FPT:  Vui lòng xem chi tiết tại đây 

   4. VIETTEL:  Vui lòng xem chi tiết tại đây

   5. SCTVVui lòng xem chi tiết tại đây

   6. NEWLIFE:

- Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (Quý 4/2022)

- Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (Quý 3/2022)

- Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (Quý 2/2022)

- Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (Quý 1/2022)

- Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (Quý 4/2021)

- Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (Quý 3/2021)

- Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (Quý 2/2021)

- Báo cáo định kỳ dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (Quý 1/2021)

 Công ty TNHH MTV TMDV Cuộc Sống Mới trân trọng cảm ơn và hân hạnh được phục vụ Quý Khách.