Bảng báo cáo kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ của các nhà cung cấp Internet


Công ty TNHH MTV TMDV Cuộc Sống Mới (NEWLIFE) xin trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng về "Bảng báo cáo kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ của các nhà cung cấp Internet" như sau:

   1. STC: Vui lòng xem chi tiết tại đây

   2. VNPT - Vinaphone:   Vui lòng xem chi tiết tại đây

   3. FPT:  Vui lòng xem chi tiết tại đây 

   4. VIETTEL:  Vui lòng xem chi tiết tại đây

   5. NEWLIFE:

- Báo cáo kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (Quý 4/2022)

- Báo cáo kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (Quý 3/2022)

- Báo cáo kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (Quý 2/2022)

- Báo cáo kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (Quý 1/2022)

- Báo cáo kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (Quý 4/2021)

- Báo cáo kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (Quý 3/2021)

- Báo cáo kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (Quý 2/2021)

- Báo cáo kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (Quý 1/2021)

Công ty TNHH MTV TMDV Cuộc Sống Mới trân trọng cảm ơn và hân hạnh được phục vụ Quý Khách.