Giá cước dịch vụ FTTH của SPT (STC)

GÓI CƯỚC MỚI:
FIBER ECO 1
FIBER ECO 1:
Tốc độ                                         : 80 Mbps ( Tốc độ cũ: 55 Mbps )
- Cam kết băng thông Quốc tế         : 512 Kbps ( Tốc độ cũ: 256 Kbps )
- Giá cước sử dụng trọn gói            : 240.900 đồng.
- Số IP tĩnh                                    : Không
* Tất cả bảng giá trên đã bao gồm 10% VAT
* Phí hòa mạng: 300.000 đồng ( đã bao gồm VAT )
FIBER ECO 2
FIBER ECO 2 :
Tốc độ                                         : 85 Mbps ( Tốc độ cũ: 65 Mbps )
- Cam kết băng thông Quốc tế         : 786 Kbps ( Tốc độ cũ: 512 Kbps )
- Giá cước sử dụng trọn gói            : 284.900 đồng.
- Số IP tĩnh                                    : Không
* Tất cả bảng giá trên đã bao gồm 10% VAT
* Phí hòa mạng: 300.000 đồng ( đã bao gồm VAT )
 
GÓI CƯỚC HIỆN HÀNH:
FIBER HAPPY
FIBER HAPPY:
- Nâng cấp lên tốc độ mới:            : 100 Mbps ( Tốc độ cũ: 85 Mbps )
- Cam kết băng thông Quốc tế:         : 1 Mbps ( Tốc độ cũ: 512 Kbps )
- Giá cước sử dụng trọn gói            : 539.000 đồng.
- Số IP tĩnh                                    : 1
* Tất cả bảng giá trên đã bao gồm 10% VAT
* Phí hòa mạng: 300.000 đồng ( đã bao gồm VAT )
FIBER HOME
FIBER HOME:
- Nâng cấp lên tốc độ mới            : 120 Mbps ( Tốc độ cũ: 70 Mbps )
- Cam kết băng thông Quốc tế         : 2 Mbps ( Tốc độ cũ: 1 Mbps )
- Giá cước sử dụng trọn gói           : 770.000 đồng.
- Số IP tĩnh                                    : 1
* Tất cả bảng giá trên đã bao gồm 10% VAT
* Phí hòa mạng: 300.000 đồng ( đã bao gồm VAT )
FIBER OFFICE
FIBER OFFICE:
- Nâng cấp lên tốc độ mới            : 130 Mbps ( Tốc độ cũ: 120 Mbps )
- Cam kết băng thông Quốc tế         : 3 Mbps ( Tốc độ cũ: 2 Mbps )
- Giá cước sử dụng trọn gói            : 1.100.000 đồng.
- Số IP tĩnh                                    :  2
* Tất cả bảng giá trên đã bao gồm 10% VAT
* Phí hòa mạng: 300.000 đồng ( đã bao gồm VAT )
FIBER TOWER
FIBER TOWER:
- Nâng cấp lên tốc độ mới            : 140 Mbps ( Tốc độ cũ: 130 Mbps )
- Cam kết băng thông Quốc tế         : 4 Mbps
- Giá cước sử dụng trọn gói           : 1.540.000 đồng.
- Số IP tĩnh                                    : 3
* Tất cả bảng giá trên đã bao gồm 10% VAT
* Phí hòa mạng: 300.000 đồng ( đã bao gồm VAT )
FIBER METRO
FIBER METRO:
- Nâng cấp lên tốc độ mới            : 150 Mbps ( Tốc độ cũ: 85 Mbps )
- Cam kết băng thông Quốc tế         : 6 Mbps ( Tốc độ cũ: 4 Mbps )
- Giá cước sử dụng trọn gói            : 1.980.000 đồng.
- Số IP tĩnh                                    : 4
* Tất cả bảng giá trên đã bao gồm 10% VAT
* Phí hòa mạng: 300.000 đồng ( đã bao gồm VAT )
FIBER SPACE
FIBER SPACE:
- Nâng cấp lên tốc độ mới            : 160 Mbps ( Tốc độ cũ: 150 Mbps )
- Cam kết băng thông Quốc tế         : 8 Mbps
- Giá cước sử dụng trọn gói            : 2.640.000 đồng.
- Số IP tĩnh                                     : 6
* Tất cả bảng giá trên đã bao gồm 10% VAT
* Phí hòa mạng: 300.000 đồng ( đã bao gồm VAT )
FIBER SPECIAL
FIBER SPECIAL:
- Nâng cấp lên tốc độ mới            : 200 Mbps ( Tốc độ cũ: 100 Mbps )
- Cam kết băng thông Quốc tế         : 10 Mbps ( Tốc độ cũ: 8 Mbps )
- Giá cước sử dụng trọn gói            : 3.960.000 đồng.
- Số IP tĩnh                                    : 6.
* Tất cả bảng giá trên đã bao gồm 10% VAT
* Phí hòa mạng: 300.000 đồng ( đã bao gồm VAT )
FIBER SMILE
FIBER SMILE:
- Nâng cấp lên tốc độ mới            :90 Mbps ( Tốc độ cũ: 75 Mbps )
- Cam kết băng thông Quốc tế         : 1 Mbps ( Tốc độ cũ: 512 Kbps )
- Giá cước sử dụng trọn gói          :   383.900 đồng / tháng.
- Số IP tĩnh                                    : Không
* Phí hòa mạng: 300.000 đồng ( đã bao gồm VAT )
FIBER ME
FIBER ME:
- Nâng cấp lên tốc độ mới              : 110 Mbps ( Tốc độ cũ: 85 Mbps )
- Cam kết băng thông Quốc tế         : 1.5 Mbps ( Tốc độ cũ: 1 Mbps )
- Giá cước sử dụng trọn gói            : 660.000 đồng.
- Số IP tĩnh                                     : 1
* Phí hòa mạng: 300.000 đồng ( đã bao gồm VAT )
 
 
Chương trình khuyến mãi:
   - Trả trước 6 tháng được tặng thêm 1 tháng, trả trước 12 tháng được tặng thêm 3 tháng
   - Áp dụng từ ngày 27/4/2022
   - Đối tượng : Khách hàng hòa mạng mới và Khách hàng đang sử dụng dịch vụ
 
Ghi chú:
    - Việc thay đổi băng thông áp dụng từ 1/2/2022 ( theo công văn SỐ 53/CV-STC-KHTH )
    - Đối với những thuê bao FTTH chạy trên hạ tầng AON thì mức băng thông trong nước sẽ không vượt quá 100Mbps.
    - Công ty TNHH MTV TMDV Cuộc Sống Mới chỉ hỗ trợ cấu hình cho 01 (Một) Modem FTTH và 01 (Một) máy tính.
    - Đối với địa chỉ IP tĩnh: chỉ cấp phát cho khách hàng khi có yêu cầu: 200.000 đồng/IP tĩnh/tháng (chưa VAT)
    - Quý khách vui lòng xem các quy định về phí và tạm ngưng dịch vụ ở trang sau.
 
 Điện thoại giao dịch: (028) 54 111 222 (Ext: 2) - 1800 7268 (Ext: 2) 
 Điện thoại hỗ trợ kỹ thuật: (028) 54 111 222 (Ext: 3) - 1800 7268 (Ext: 3)