Cước gọi đi dịch vụ điện thoại cố định SPT

BẢNG GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH

     Kể từ kỳ tính cước Tháng 7/2018, SPT áp dụng Gói cước 39.000đ/tháng (mức cước trọn gói tối thiểu) đối với tất cả Thuê bao sử dụng dịch vụ Điện Thoại Cố Định trong khu vực Phú Mỹ Hưng: Để biết thêm chi tiết, Quý thuê bao vui lòng xem chi tiết tại Cước thuê bao hàng tháng để  biết chi tiết.

  STT HẠNG MỤC MỨC CƯỚC (Chưa bao gồm VAT) GHI CHÚ


1 Cước lắp đặt 181.818 đồng Cước thuê bao tháng: 20.000 đ/máy 
2 Gọi nội hạt thuê bao thường Mức cước liên lạc: 200 đồng/phút

- Phương thức tính cước: 1 phút + 1 phút

- Áp dụng từ: 01/01/2009 

CƯỚC

GỌI

ĐI

CÁC

DỊCH

VỤ

CỦA

DOANH

NGHIỆP

KHÁC

Gọi nội hạt thuê bao Đại lý  Giá cước: 272,73 đồng/phút

- Phương thức tính cước: 1 phút + 1 phút.

  Cuộc gọi chưa đến 1 phút được tính là 1 phút, phần lẽ thời gian cuối cùng của cuộc gọi chưa đến 1 phút được làm tròn là 1 phút và Đại lý thu thêm 454 đồng/cuộc gọi.

Liên tỉnh PSTN 89,09đ/block 6 giây đầu và 14,85đ/block 1 giây tiếp theo 

- Phương thức tính cước: 6 giây + 1 giây.

- Thời điểm tính cước áp dụng: 15/09/2011.

- Tại các Đại lý ĐTCĐ: tính theo phương thức 6 giây + 6 giây và thu thêm 454 đồng/cuộc gọi. 

5 Gọi liên tỉnh VoIP 178

Ngưng cung cấp dịch vụ kể từ ngày 01/04/2018

Gọi liên tỉnh VoIP 171  75,73đ/block 6 giây đầu và 12,62đ/block 1 giây tiếp theo 

- Phương thức tính cước: 6 giây + 1 giây.

- Thời điểm tính cước áp dụng: 15/09/2011.

- Tại các Đại lý ĐTCĐ: tính theo phương thức 6 giây + 6 giây và thu thêm 454 đồng/cuộc gọi. 

7 Gọi liên tỉnh VoIP 177

Ngưng cung cấp dịch vụ kể từ ngày 01/04/2016

Gọi liên tỉnh VoIP 179 Ngưng cung cấp dịch vụ kể từ ngày 01/06/2012  
9 Gọi Di Động GSM, CDMA tại nhà thuê bao

- Từ Thứ 2 - Thứ 7: 136,36đ/block 6 giây đầu và 22,72đ/block 1 giây tiếp theo.

- Các ngày Lễ, CN: 95,452đ/block 6 giây đầu và 15,909đ/block 1 giây tiếp theo.

- Phương thức tính cước: 6 giây + 1 giây.

- Thời điểm tính cước áp dụng: 01/06/2006.

 
10  Gọi Di Động GSM, CDMA tại đại lý ĐTCĐ

- Từ Thứ 2 - Thứ 7: 136,36đ/block 6 giây

- Các ngày Lễ, CN: 95,452đ/block 6 giây

- Phương thức tính cước: 6 giây + 6 giây.

- Thời điểm tính cước áp dụng: 23/10/2006.

- Tại các Đại lý ĐTCĐ: thu thêm 454 đồng/cuộc gọi.

11  Gọi Di Động City Phone 

- Từ 7h - 23h, từ Thứ 2 - Thứ 7: 36đ/block 6 giây đầu và 6đ/block 1 giây tiếp theo.

- Từ 23h - 7h, từ Thứ 2 - Thứ 7, Ngày lễ, CN: 25đ/block 6 giây đầu và 4,17đ/block 1 giây tiếp theo.

- Phương thức tính cước: 6 giây + 1 giây.

- Tại các Đại lý ĐTCĐ: thu thêm 454 đồng/cuộc gọi.

12 Gọi 1080 (BĐTP)  3.000 đồng/phút  - Không phân biệt cuộc gọi nội hạt, nội tỉnh hay liên tỉnh, các giờ trong ngày và các ngày trong tuần. 
13  Gọi 1088 (BĐTP)  4.500 đồng/phút  - Không phân biệt cuộc gọi nội hạt, nội tỉnh hay liên tỉnh, các giờ trong ngày và các ngày trong tuần. 

CÔNG TY TNHH MTV TMDV CUỘC SỐNG MỚI

Tel: (028) 54 111 222 - Fax: (028) 54 126 001

Website: www.newlife-tel.com

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.