Hướng dẫn sử dụng dịch vụ cộng thêm

CHUYỂN ĐẾN
Trang 1
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Tất cả các trang

 ĐIỀU KIỆN ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỘNG THÊM 

 Để sử dụng được dịch vụ cộng thêm, quý khách hàng cần có :

I/ Đăng Máy điện thoại ấn phím hệ tone.  Trên bàn phím ngoài các phím từ 0 đến 9, còn có hai phím chức năng là:

Phím sao

*

Phím thăng

#

 

II/ Đăng ký trước tại các điểm giao dịch của Công ty TNHH MTV TMDV Cuộc Sống Mới.

III/ Thao tác đúng như hướng dẫn:

1. MÃ SỐ RIÊNG NGĂN HƯỚNG CUỘC GỌI QUỐC TẾ, LIÊN TỈNH, DI ĐỘNG, 1080 & 1088

   Cho phép chủ máy khóa / mở việc thực hiện cuộc gọi đi các hướng khác nhau.

   Cách sử dụng:

Khóa:

*

3

3

#

Mã số

#

Mở:

#

3

3

*

Mã số

#

 

 

 

   -  Mã số: gồm 4 chữ số chữ số do tổng đài cấp.