Dịch vụ cộng thêm

BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI CỘNG THÊM 

(Đã bao gồm thuế VAT)

Đơn vị tính: VNĐ

STT   LOẠI HÌNH DỊCH VỤ                                               GIÁ CƯỚC  
ĐĂNG KÝ   KHOÁN THÁNG   KHÓA CƯỚC SỬ DỤNG  
1   Gọi quốc tế   Không thu  Không thu   10.000   Thu theo quy định  
2   Gọi liên tỉnh   Không thu  Không thu   10.000   Thu theo quy định  
3   Ngăn hướng gọi đi
10.000   Không thu   Không thu   Không thu  
4   Ngăn hướng gọi đến   10.000   Không thu   Không thu   Không thu  
5 Tín hiệu đảo cực 50.000 20.000 Không thu Không thu
Điện thoại tay ba  Không thu 5.000 Không thu Không thu
Quay số tắt   Không thu 5.000   Không thu   Không thu  
8 Hiển thị số máy gọi đến 10.000 5.000 Không thu Không thu
Truy tìm số máy gọi   10.000   5.000  Không thu    4.000/lần yêu cầu, nhận kết quả bằng văn bản  

10


Chuyển cuộc gọi tạm thời:

 

 

Không thu

 

 

5.000

 

Không thu

 

Không thu

- Chuyển tức thời
- Chuyển khi máy bận
- Chuyển sau 5 hồi chuông
11  Thông báo vắng nhà  10.000 Không thu Không thu Không thu
12  Thông báo cuộc gọi đến trong khi đàm thoại  Không thu  5.000  Không thu Không thu 
13  Chống quấy rối bằng câu thông báo  10.000  10.000  Không thu Không thu
14 

Đường dây nóng 

 

20.000

 

 

10.000

 

Không thu

Không thu
- Tức thời
- Có trì hoãn (sau 5 giây)
15   

Nhóm liên tụ     
- Tạo nhóm thuê bao (trừ số máy cái) 30.000 đ/số  

 

5.000đ/tháng/nhóm

 

Không thu Không thu
Thêm nhóm thuê bao 10.000 đ/số
- Tách nhóm liên tụ 10.000 đ/số
- Thay đổi số đại diện của nhóm liên tụ Không thu

 

16
Mã số riêng ngăn hướng cuộc gọi

 

20.000

 


5.000
Không thu

 

Không thu


- Quốc tế
- Liên tỉnh
- Di động
- 1080, 1088
- 1900585810 Không thu
17  Thông báo số thuê bao đã đổi  10.000 Không thu Không thu Không thu 
18 Từ chối cuộc gọi nặc danh  10.000  10.000 Không thu  Không thu 
19  Từ chối cuộc gọi chuyển đến  10.000 10.000  Không thu  Không thu
20 Chỉ dẫn qua đài 116, 1080  Không thu
Không thu
Không thu  Không thu 
21  Thay đổi mã số riêng  Không thu Không thu Không thu  Không thu 
22 Báo chuông hẹn giờ  Không thu Không thu Không thu Tương đương 4 phút điện thoại nội hạt/lần
23 Dịch vụ 1900585810 Không thu Không thu  Không thu  Không thu
24  Gọi di động Không thu Không thu  10.000 Không thu 
25

Chỉ gọi nội hạt 20.000 10.000 Không thu Thu theo quy định
Voice Mail        
Thiết lập chính sách định tuyến cuộc gọi