Thủ tục lắp đặt điện thoại

CHUYỂN ĐẾN
Trang 1
Trang 2
Tất cả các trang

THỦ TỤC LẮP ĐẶT ĐIỆN THOẠI

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG LÀ NGƯỜI VIỆT NAM

Khách hàng phải nộp bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao được công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn không quá 06 tháng.

         A. THỦ TỤC LẮP ĐẶT ĐIỆN THOẠI ĐỐI VỚI CÁ NHÂN

Giấy CMND/ chứng minh quân đội/ chứng minh công an ghi địa chỉ đúng với địa chỉ đặt máy.

Trường hợp địa chỉ trên CMND/ chứng minh quân đội/ chứng minh công an không đúng với địa chỉ đặt máy thì khách hàng cần phải bổ sung thêm một trong những loại giấy tờ sau:

a)     Hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn (từ 12 tháng trở lên).

b)     Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất.

c)     Giấy phép xây dựng.

d)     Thông báo tạm cấp số nhà của cơ quan có thẩm quyền.

e)     Giấy mua bán chuyển nhượng nhà ở, đất ở thông qua Công ty LD Phú Mỹ Hưng hoặc các công ty môi giới nhà đất. Nếu mua bán chuyển nhượng bằng giấy tờ tay thì phải có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc công chứng. Trong trường hợp không có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc công chứng thì phải kèm theo hộ khẩu của chủ thuê bao.

f)      Quyết định cấp nhà, cấp đất của cơ quan có thẩm quyền.

g)     Hợp đồng thuê nhà thông qua Công ty LD Phú Mỹ Hưng hoặc các công ty môi giới nhà đất.

        Nếu thuê nhà  bằng giấy tờ tay thì phải có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc công chứng. Trong trường hợp không có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc công chứng thì phải kèm theo hộ khẩu tại TP.HCM của chủ thuê bao.

h)     Giấy tạm trú với thời hạn từ 06 -12 tháng có xác nhận của Công an tại nơi tạm trú.

v)     Hình thức ký hợp đồng:

-      Công ty ký hợp đồng không xác định thời hạn đối với cá nhân có một trong các giấy tờ từ mục a đến mục f.

-      Công ty ký hợp đồng có xác định thời hạn đối với cá nhân đối với trường hợp g và h theo thời hạn tạm trú hoặc hợp đồng thuê nhà.